Om Metus

AS Metus-Est tillverkar och monterar glasade stomkompletteringar av aluminium- och stålprofiler sedan år 1992 då företaget grundades. Metus-Est ägs av estniska ägare som även grundade företaget och som även idag deltar i ledning och organisering av bolagets verksamhet.

År 2019 har Metus 90 anställda.

Vision
Att vara en pålitlig, effektiv tillverkare och montör av stomkompletteringar som är uppskattad på den estniska marknaden och har fasta samarbetspartners i Norden.

Mission
Som tillverkare och montör av glasade stomkompletteringar av aluminium- och stålprofiler erbjuder vi optimal kvalitet till lämpligt pris såväl i Estland som i Norden.

Organisationsmässiga värden på Metus:

Tillit

 • Vi håller våra löften till kunder, samarbetspartners och kollegor.
 • Vi är öppna för andras synpunkter.
 • Vi ger och mottar gärna återkoppling.
 • Vi säger vad vi tänker.
 • Vi uppmärksammar och uppskattar varje persons individuella bidrag.

Samarbete

 • Vi tillämpar principer av jämlikt partnerskap.
 • Vi sätter upp gemensamma mål och strävar efter att uppnå dem.
 • Vi tvekar inte att be om eller erbjuda hjälp vid behov.
 • Vi åtar oss och tar ansvar.
 • Vi är motiverade för teamarbete.

Att göra sitt bästa

 • Vi utnyttjar arbetstiden effektivt.
 • Vi undviker inte uppkomna problem utan söker lösningar för dem.
 • Vi ger inte upp vid svårigheter.
 • Vi sätter teamets intressen högre än individuella intressen.
 • Vi erbjuder kunden de bästa möjliga lösningarna.
 • Vi garanterar kvalitet även vid komplicerade lösningar.

Inriktning på utveckling

 • Vi är villiga att lära oss nya saker.
 • Vi lär oss av våra egna och andras misstag.
 • Vi uppdaterar ständigt vår arbetsprocess och teknologi.
 • Vi utvecklar oss som individer och teamarbetare.
 • Vi delar med oss av våra kunskaper med andra teammedlemmar.

Balans

 • Vi värdesätter våra anställdas fritid.
 • Vi anordnar familje- och idrottsevenemang.
 • Vi främjar hälsosam livsstil.

Miljöansvar

 • Vi uppfyller gällande miljökrav.
 • Vi åtar oss att minska utsläpp.
 • Vi använder miljövänlig teknologi.