Glasfasader

Glasfasader

System för vertikala glasfasader FW 50+ med värmeisolering

FW50+ är ett aluminiumprofilsystem med utvändig täcklist med en 50 mm bred invändig profil och bruten köldbrygga. Perfekt för projektering och framställning av glas i olika storlekar och glasfasader med olika former. Genom att lägga till dörrar och fönster och använda olika glastyper kan man uppnå ett unikt resultat. Detta underlättas av att fasadprofilernas djup kan väljas alltefter behov och statiska beräkningar bland profiler på 50 – 250 mm. 

Man har börjat ta allt mer hänsyn till värmeisolering hos fasader. Om fasaderna omfattas av strängare värmeisoleringskrav bör man enligt beräkningar använda profilsystem FW50+.1, FW50+.HI eller FW50+.SI ifall FW50+ skulle visa sig otillräcklig. Oftast beror värmeisoleringsförmågan på lufttätheten hos glasrutorna och glasets U-värde.

FW50⁺.SI (Super Insulation)

 • Profilens högsta värmegenomgång från och med Uf=0,7 W/m²K
 • Fasadsystem som uppfyller krav på passivhus
 • Reflekterande yta nedanför glasets trycklist minskar energiförlust
 • Innovativ värmeisolator i PP-skumgummi
 • Glastjocklekar på 24 – 64 mm kan användas

FW50⁺.HI (High Insulation)

 • Profilens värmegenomgång från och med Uf=1,0 W/m²K
 • Skumgummilisten nedanför trycklisten minskar energiförlust
 • Värmeisolator av materialet polythermide®, med anslutna skumgummilister
 • Glastjocklekar på 24 – 50 mm kan användas

FW50⁺.1

 • Profilens värmegenomgång från och med Uf=1,3 W/m²K
 • Värmeisolator av materialet polythermide®, med anslutna 'vingar' i EPDM-gummi
 • Glastjocklekar på 24 – 50 mm kan användas

FW50

 • Profilens värmegenomgång från och med Uf=1,6 W/m²K
 • Värmeisolator av materialet polythermide®
 • Glastjocklekar på 20 – 50 mm kan användas

System FW 50+ AOS för fasader med tilläggskonstruktion av stål

 • Varierande projekteringsmöjligheter tack vare täcklister och ett brett urval av invändiga bärande profiler
 • Optimal väderbeständighet tack vare den utvändiga täcklisten i aluminium
 • Kan kopplas till fönster- och dörrsektioner
 • Möjligheten att bygga med stora spännvidder
 • Tack vare grundkonstruktionen av stål är systemet enkelt att bygga med svets- eller skruvförband

Konstruktionsmässig glasning av FW 50+SG

 • Profilerna är endast synliga från rumssidan
 • Tunna utvändiga fogar utan utvändig täcklist
 • Möjligt att kombinera med standardsystemet FW 50+ med täcklist

Brandfasad FW 50+ BF

 • Gracilt utseende eftersom profilernas bredd är endast 50 mm
 • Utmärkta designmöjligheter - ingen utseendemässig skillnad mellan standard- och brandfasader