Dörrar

Dörrar

Schüco dörr ADS 65 HD

 • Hållfast konstruktion med lång livslängd
 • Lämplig för entrépartier i starkt frekventerade byggnader
 • Kan realisera stora öppningsbredder
 • Byggdjup 65 mm
 • Säkerhetsklass upp till MK3
 • Dörrhöjd upp till 3000 mm
 • Maximal dörrbladsvikt 200 kg
 • Stort utbud av beslag och tillbehör
 • U-värdet på en dörr är avhängigt av dörrens storlek samt valet av isolerruta. För dörr ADS 65 HD är U-värdet ca 1,7-1,9 W/m2K beroende på val av isolerruta. 

Schüco dörr ADS 70.HD

 • Mycket hållfast konstruktion med lång livslängd
 • Lämplig för entrépartier i starkt frekventerade byggnader
 • Byggdjup 70 mm
 • Säkerhetsklass upp till MK3
 • Dörrhöjd upp till 3000 mm
 • Maximal dörrbladsvikt 200 kg
 • Stort utbud av beslag och tillbehör
 • U-värdet på en dörr är avhängigt av dörrens storlek samt valet av isolerruta. För dörr ADS 70 HD är U-värdet ca 1,5-1,7 W/m2K beroende på val av isolerruta

Schüco dörr ADS 75HD.HI

 • Högisolerad
 • Mycket hållfast konstruktion med lång livslängd
 • Lämplig för entrépartier i starkt frekventerade byggnader
 • Byggdjup 75 mm
 • Säkerhetsklass upp till MK3
 • Dörrhöjd upp till 3000 mm
 • Maximal dörrbladsvikt 200 kg
 • Stort beslagssortiment
 • U-värdet på en dörr är avhängigt av dörrens storlek samt valet av isolerruta. För högisolerande dörr ADS 75 HD.HI är U-värdet ca 1,4-1,6 W/m2K beroende på val av isolerruta.