Om Metus

AS Metus-Est er et selskap grunnlagt i 1992 som produserer og monterer vinduer og dører med glass av aluminiums- og stålprofiler. Metus-Est har estiske eiere som også er stiftere av selskapet og som også i dag deltar i ledelsen og i organiseringen av driften i selskapet.

I 2020 arbeider 85 personer i Metus.

Visjon
Å være en pålitelig og effektiv produsent og montør av dører og vinduer som er anerkjent på det estiske markedet og har faste samarbeidspartnere i Skandinavia

Misjon
Vi er en produsent og montør av dører og vinduer med innsatt glass av aluminiums- og stålprofiler som tilbyr god pris og kvalitet i Estland og Skandinavia.

Metus' organisasjonsverdier:

Tillit

 • Vi holer det vi lover våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer.
 • Vi er åpne for andres oppfatninger.
 • Vi ber om og vi gir tilbakemelding.
 • Vi sier det vi mener.
 • Vi legger merke til og setter pris på hver enkelts personlige innsats.

Samarbeid

 • Vi følger prinsippet om likeverdig partnerskap.
 • Vi setter oss felles mål og arbeider for å oppnå dem.
 • Om nødvendig ber vi om og tilbyr hjelp.
 • Vi tar og vi bærer ansvar.
 • Vi er motivert til å delta i lagarbeid.

Å gjøre sitt beste

 • Vi bruker arbeidstiden effektivt.
 • Vi unngår ikke problemer som oppstår, vi finner løsninger på dem.
 • Vi gir ikke opp for vanskeligheter.
 • Vi setter lagets felles interesser over våre personlige interesser.
 • Vi byr våre kunder på de best mulige løsningene.
 • Vi sikrer kvaliteten også på kompliserte løsninger.

Innstilt på utvikling

 • Vi ønsker å lære.
 • Vi lærer av egne og av andres feil.
 • Vi forbedrer stadig vår arbeidsprosess og vår teknologi.
 • Vi utvikler oss som personligheter og som lagarbeidere.
 • Vi deler våre kunnskaper med medlemmene i laget.

Balanse

 • Vi verdsetter våre ansattes fritid.
 • Vi arrangerer familie- og idrettsarrangementer.
 • Vi støtter en sunn livsstil.

Miljøansvar

 • Vi oppfyller miljøkrav.
 • Vi forplikter oss til reduserte utslipp.
 • Vi bruker miljøvennlig teknologi.