Metus võttis kasutusele programmi FLIXO PRO
22.05.2014

Metus võttis kasutusele programmi FLIXO PRO

flixo pro – professionaalne programm ehitise külmasildade analüüsimiseks ja arvutustulemuste graafiliseks esitamiseks.
flixo pro on kasutamiseks nt projekteerijatele, arhitektidele, ehitusfüüsikutele ning avatäidete tootjatele.
Tarindite ristlõike import otse DXF formaadist. Üle 1000 erineva materjali (metallid, plastikud, puit, gaasid jne).
Akende, uste ja fassaadide soojajuhtivuse arvutamine vastavalt standarditele EN ISO 10077-2 ja EN ISO 12631.
EN ISO 10077-2: 2012 (Akende, uste ja luukide soojustehniline toimivus. Soojusläbivuse arvutus. Osa 2: Raamide numbriline arvutusmeetod)