Firmast

AS Metus-Est on 1992. aastal tegevust alustanud alumiinium - ja terasprofiilidest klaasitud avatäiteid valmistav ning paigaldav ettevõte. Metus-Est kuulub Eesti omanikele, kes on ühtlasi firma asutajad ning osalevad ka tänasel päeval firma juhtimises ning tegevuse korraldamisel.

2020. aastal töötab Metuses 85 inimest.

Visioon
Olla usaldusväärne efektiivselt toimiv avatäidete tootja ja paigaldaja, mis on tunnustatud Eesti turul ja omab kindlaid koostööpartnereid Skandinaavias
 

Missioon
Oleme sobivat hinda ja kvaliteeti pakkuv alumiinium- ja terasprofiilidest klaasitud avatäidete tootja ja paigaldaja Eestis ja Skandinaavias.

 

Metuse organisatsioonilised väärtused:

Usaldus

 • Peame kinni kliendile, koostööpartneritele ja kolleegidele antud lubadustest.
 • Oleme avatud teiste arvamusele.
 • Anname ja küsime tagasisidet.
 • Ütleme välja, mida mõtleme.
 • Märkame ja hindame igaühe isiklikku panust.

Koostöö

 • Rakendame võrdse partnerluse põhimõtet.
 • Püstitame ühised eesmärgid ja töötame nende saavutamise nimel.
 • Vajadusel küsime ja pakume abi.
 • Võtame ja kanname vastutust.
 • Oleme motiveeritud osalema meeskonnatöös.

Endast parima andmine

 • Kasutame efektiivselt tööaega.
 • Me ei väldi tekkinud probleeme, vaid otsime neile lahendusi.
 • Me ei anna raskuste puhul alla.
 • Me seame meeskonna huvid kõrgemale isiklikest huvidest.
 • Me pakume kliendile parimaid võimalikke lahendusi.
 • Tagame kvaliteedi ka keerukate lahenduste puhul.

Arengule suunatus

 • Me tahame õppida.
 • Õpime oma ja teiste vigadest.
 • Täiustame pidevalt oma tööprotsessi ja tehnoloogiat.
 • Arendame end isiksuste- ja meeskonnaliikmetena.
 • Jagame oma teadmisi meeskonnaliikmetega.

Tasakaal

 • Väärtustame töötajate vaba aega.
 • Korraldame pere- ja spordiüritusi.
 • Toetame tervislikku elustiili.

Keskkonnaalane vastutus

 • Täidame keskkonnaalaseid nõudeid.
 • Kohustume vähendama saastamist.
 • Kasutame keskkonnasäästlikku tehnoloogiat.